Serveis Immobiliaris a Cadaqués

Condicions generals d’ús i contractació

1.- INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del website:

Web: https://www.somsgranados.com
Titular: SERVEIS IMMOBILIARIS SOMS GRANADOS S.L. (de ahora en adelante SOMS GRANADOS)
Domicili: Avinguda Caritat Serinyana, 26-28, Cadaqués (Girona)
C.I.F: B17841438
Telèfon: +34 972 25 10 06
Correu electrònic: info@somsgranados.com

2.- Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a la disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del website.

3.- Condició d'usuari i acceptació

L’accés, ús i navegació pel website confereixen la condició de “Usuari” al visitant i suposen l’acceptació, sense reserves de cap classe, de l’Avís Legal i Condicions d’Ús. L’accés al website és gratuït.

El registre de l’Usuari a través del formulari reservat a tal fi en el website confereix la condició de “Usuari Registrat” i implica a més de l’especificat anteriorment l’acceptació expressa de la Política de Privacitat.

La contractació de qualsevol producte i/o servei confereix la condició de “Client” havent de conèixer i acceptar les Condicions Generals de la Contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les Condicions Particulars que regeixin l’adquisició.

Solament les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del website.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

 • 1r. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar.
 • 2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.
 • 3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

SOMS GRANADOS posa a la disposició dels Usuaris i Clients l’adreça d’e-mail info@somsgranados.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

4.- Modificació de l'Avís Legal i Condicions Generals

SOMS GRANADOS podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són aplicable a partir de la seva publicació en el website i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les Condicions Generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

5.- Responsabilitat de SOMS GRANADOS

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del website es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a SOMS GRANADOS per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

SOMS GRANADOS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, SOMS GRANADOS no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el website de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

6.- Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de SOMS GRANADOS , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, SOMS GRANADOS no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat d’aquests.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website l’usuari s’obliga a:

 • a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
 • b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del website, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SOMS GRANADOS, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de SOMS GRANADOS o en general de qualsevol tercer.
 • d) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya” que li sigui facilitada per SOMS GRANADOS, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.
 • e) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del website, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.
 • f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis d’aquest, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de SOMS GRANADOS , els seus proveïdors o tercers.
 • h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.
 • i) Respectar totes les recomanacions dels fabricants dels productes subministrats per SOMS GRANADOS

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurat la comanda sol·licitada dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del client d’aquesta obligació SOMS GRANADOS no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

7.- Realització de la comanda

Pas 1 Accedir al website
Per a realitzar una comanda és necessària connectar-se al website.

Pas 2 Registre de l’Usuari
Registrar-se com a usuari, emplenant el formulari electrònic que a cada moment aparegui en la pàgina web de la botiga en línia i seguint les instruccions indicades en aquest.

Pas 3 Omplir cistella de la compra
Després del registre, i per a procedir a la compra de productes, l’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids exclusivament per a comandes en línia.

Pas 4 Validar compra
Emplenant a aquest efecte els formularis de comanda subministrats (Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, Forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes Condicions Generals de Contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per SOMS GRANADOS constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre SOMS GRANADOS i els seus clients. SOMS GRANADOS arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, SOMS GRANADOS li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

Pas 5 Pagament
Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarel·la que correspongui.

8.- Disponibilitat dels productes

La selecció de productes oferts a través del website, és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el website, amb els límits d’estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza en línia, per la qual cosa podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s’esgoti l’estoc, no podent-se, per tant, en aquests supòsits, continuar amb la compravenda iniciada.

Els terminis es computen sobre dies laborables -de dilluns a divendres- perquè SOMS GRANADOS no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. En el cas que existís alguna ruptura d’estoc o indisponibilitat puntual d’un article SOMS GRANADOS es posarà en contacte amb el Client per a comunicar-l’hi immediatament i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-li aquest producte, procedir a la seva anul·lació.

9.- Preus

Els preus indicats en el website inclouen IVA. Durant el procés de compra apareixerà desglossat l’import corresponent a la càrrega impositiva concorde al tipus vigent a cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.

10.- Condicions d'ús i contractació

 • Una vegada feta la reserva, si l’arrendatari, per qualsevol circumstància, no volgués o pogués venir a l’apartament o casa, aquesta reserva no li serà reintegrada.
 • El pagament el dia d’arribada ha de fer-se en efectiu.
 • La fiança es retorna el dia de sortida si tot està correcte i no hi ha res trencat.
 • L’entrada i la sortida dels apartaments i cases han de fer-se en hores d’oficina.
 • No es lliuraran les claus dels apartaments o cases fins que no s’hagi fet efectiu el pagament del total del lloguer, fiança i Taxa Turística.
 • Impost sobre l’estada en establiments turístics: 0.90 €/nit per persona. Excepte per a persones de 16 anys d’edat o menys. Aquest impost també haurà de pagar-se en efectiu el dia d’arribada.
 • L’Agència no es farà responsable dels objectes oblidats als apartaments o cases.

11.- Pagament

SOMS GRANADOS proposa diversos mitjans de pagament perquè el Client pugui triar aquell que més li convingui o s’adapti millor a les seves necessitats:

 • Targeta de crèdit: El comprador haurà de facilitar el Titular de la targeta, número de targeta, la data de caducitat, i el codi de validació (que són els 3 últims dígits de la relació numèrica que apareix en el revers de la targeta). Aquestes dades són gestionades directament per la seva entitat bancària, que serà l’encarregada de realitzar de manera segura el cobrament de la seva compra.

En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, SOMS GRANADOS podrà suspendre o cancel·lar qualsevol enviament o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualssevol danys o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de SOMS GRANADOS en cap cas alliberarà el Client de les seves obligacions contractuals en relació amb els pagaments deguts i a la recepció de productes.

12.- Dret de desistiment

La mercaderia que has sol·licitat en la teva comanda ha estat comprovada pel fabricant corresponent en qualitat i estat. Si el client tingués preguntes respecte a l’ús del producte, si us plau contacta amb nosaltres.

En el moment del lliurament, assegura’t que l’embalum rebut estigui externament en bon estat, completament tancat i sense signes de manipulació. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica’l per escrit a SOMS GRANADOS al més aviat possible.

Tant en el cas de devolucions per desistiment de compra o bé perquè el producte present alguna falta de conformitat, et preguem que segueixis les instruccions indicades més a baix per a una correcta i àgil tramitació.
Es produeix quan el client desitja retornar qualsevol producte sense que existeixi cap mena d’incidència, ja sigui per penediment, canvi d’idea, o que el producte, encara que correspon exactament amb la descripció i foto de la nostra web, no és del grat del comprador.

El termini per a comunicar aquesta devolució és de 15 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte, en cas de ser festiu, deixar constància per mail de la intenció de la devolució, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març). Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part seva. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no serà aplicable en els casos i condicions recollits en l’article 103, “Excepcions al dret de desistiment”, del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per a l’exercici d’aquest dret, vegeu el formulari facilitat sobre aquest tema al final del present document. Aquest formulari és el facilitat per la legislació vigent (Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) en el seu Annex 1.

13.- Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o ben remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquest efecte cada part pugui indicar a l’altra.

14.- Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

15.- Resolució de conflictes de manera extracontractual

Seguint les directrius marcades per Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre consumidor i empresaris (article 3 de la citada Llei), es pugui resoldre mitjançant un procediment extrajudicial davant de l’organisme autonòmic competent (article 26 de la citada Llei). La finalitat que persegueix la present llei és la garantir que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanismes de resolució de litigis en matèria de consum.

Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya: Departament de Consum, l’usuari/consumidor pot procedir a realitzar la reclamació, clicant en el següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/inici

Unió Europea: L’usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant plataforma digital, per a la resolució de litigis de manera alternativa, accedint mitjançant l’enllaç següent.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

16.- Legislació aplicable. Submissió a furs

Les compravendes realitzades en SOMS GRANADOS se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre altres, a la següent Normativa:

 • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista (“LOCM”).
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació (“LCGC”).
 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (“TRLGDCU”).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. (“LOPDGDD”).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

Les presents Condicions Generals de Contractació es troben actualitzades a data de juliol 2021

Volver a arriba